Visium

From Sanctera
Jump to: navigation, search

Visium är ett ämne som är förknippat med magisk energi. I sin naturliga form är det en blå kristall som går att hitta i berggrunden på olika platser i Sanctera. Det utvinns ur gruvor och som allt annat som är förknippat med magi är det hårt reglerat enligt Gryningspakten. Enligt Gryningspakten får det endast nyttjas av Precatiorden eller med deras godkännande. Precati Adori använder det till magiska ritualer, Precati Curata använder det i tillverkning av rustningar och Precati Venari injicerar det i kroppen för att få magiska egenskaper i strid mot maleficarer.

Precati Venaris användning

Venatorer injicerar visium dagligen, både för att alltid ha tillgång till dess magiska effekter och för att det är väldigt beroendeframkallande.

Tillredning och intag

Visiumkristallerna mals till fint pulver. Detta blandas med alkohol som sedan destilleras bort. Avkoket blandas med vatten där det löser sig, vilket resulterar i en blå vätska som sedan transmuteras i en alkemisk process. Resultatet lämpar sig bäst för injicering. Andra former av tillredning och intag existerar, men detta är det enda kända som ger önskad effekt.

Magifysiologiska effekter

Vid en visiuminjektion fylls kroppens vürden med magisk energi, även om kroppen saknar ontvang. Om energin inte används försvinner den efter ca ett dygn. Visiumet öppnar också upp kroppens ar-kaha och låter magisk energi strömma fritt från vürden till qanjir.
(Se magi för att läsa mer om kroppens magiska organ.)

Andra fysiologiska effekter

Regelbundet visiumintag gör att kroppen läker snabbare, och sänker den generella läketiden med ca 30%. Det kan även påverka en persons ögon och hy på olika sätt.

Magiska effekter

Genom sina effekter på kroppen får en venator möjlighet att använda magi, i exempelvis magiska strider eller annan direktmagi. Det krävs dock viss vana och träning för att kunna göra detta kontrollerat och säkert. Annars riskerar användaren döden genom att kanalisera hela sin livsenergi från vürden ut genom sin tillfälligt öppnade ar-kaha. När venatorn har utövat magi drabbas hen av samma trötthet som andra magiker.

Dosering och användning

En venator tar vanligtvis 1 dos visium per dag. Venatorn kan använda eller skydda sig mot magi en gång samma dag som en dos intagits. Om detta tillfälle förbrukats måste venatorn ta 2 extra doser för att kunna använda magi igen under samma dag. För fler användningar ökar antalet extra doser med 1, men vid 4-5 doser börjar visiumets effekt bli livshotande.

Biverkningar

Visium är kraftigt beroendeframkallande och har ett flertal psykiska och fysiska biverkningar. Möjliga biverkningar är håravfall, huvudvärk, ljuskygghet, irritation vid slemhinnor, plötslig död, depression, aggression, förändrad aptit samt personlighetsförändringar.