Troll

From Sanctera
Jump to: navigation, search

Historia

Det finns några olika berättelser om hur trollen kom till. Den vanligaste är att de skapades av Ancora för att skydda olika naturelement vilket också skulle förklara att troll finns i så stor utsträckning. Det är ännu ingen som lyckats bevisa hur många olika typer av troll det finns. Från början verkade de vara begränsade till Skogstroll, sjötroll, istroll, sandtroll och bergstroll. Sen vet man inte om det har grenat ut sig mer eller om trollen alltid funnits, alltid dold från människa och Orchfolk. Troll som klövertroll, glaciärtroll, stentroll, ektroll och kaktustroll med flera har dykt upp under tidens gång och det verkar inte ta slut här.

Geografi

Där det finns natur finns det troll. Så enkelt är det. Att bli av med dessa vore som att försöka utrota klimat. Man får helt enkelt det ena eller andra på köpet. Troll har visat sig vara extremt anpassningsbara. Forskare har noterat troll som förflyttar sig kan vara täckt av meterlånga pälsar i riktigt kalla klimat för att sedan fälla den helt när trollet tagit sig till varmare områden och inte behöver pälsen längre. Att trollen flyttar på sig är dock ovanligt och de verkar föredra att stanna på sin födelseort. Men som sagt, de finns överallt!

Deras mångfald har också gjort att de förekommer i många olika storlekar. Man har märkt små barrtroll som inte blir större än en nagel och som verkar tycka om att hjälpa myror med deras stackbygge men också talat om berg som egentligen är slumrande troll, så stora att om de skulle vakna hade de lätt trampat sönder kontinenter med ett enda steg.

Samhälle

Troll lever i allt från kollektiv på upp till 50 troll till mindre grupper. Det är dock ganska ovanligt att stöta på helt ensamma troll. De är sociala varelser som tycker om att umgås med andra troll.

Troll har ingen ledare mer än att ett trolls förälder verkar ha stort inflytande på deras barn oavsett ålder. Detta har gjort att i större grupper har oftast det äldsta trollet mest att säga till om eftersom det troligen är det troll som har mest barn och barnbarn/barnbarns barn och så vidare.

Troll gör ingen skillnad på män eller kvinnor. Dock är de inte heller könlösa och oftast har de inte ens ord för könen som andra raser har vilket kan skapa viss förvirring vid kommunikationer. Däremot kan ett kvinnotroll som fått barn innan ses på som lite viktigare eftersom det trollet tydligen kan växa fler troll vilket ses som väldigt fint. Detta är dock inget som märks så mycket och det är som sagt inte kvinnotrollen som ses upp till mer än manstrollen utan snarare förmågan att kunna vara fler än en individ på samma gång.

Barn är viktigt eftersom de är det enda som motverkar att trollen utrotas och det är vanligt att troll behandlar barn av andra arter med omsorg. Det är härifrån som vissa människors rädsla för troll uppkommit. Det är inte så ovanligt som man skulle vilja att troll kidnappar spädbarn för att ta dem med sig. Detta är dock aldrig på grund av elakhet. Snarare okunskap att trollen tror att de kommer kunna föda upp barnet bättre än dess föräldrar. Tragiskt nog dör spädbarnen ofta snabbt på grund av avsaknaden av näring eller värme.

Religion

Man vet inte vad trollen tror på. De talar aldrig om det.

Kultur

Alla trollarterna har sin egen kultur och egna högtider. Snötrollen firar till exempel varje gång som snön de bor i lägger sig högre än det högsta trollen i flocken och skogstroll när fåglarna kommer tillbaks på våren. Men det verkar inte vara något som är nedskrivet heller. Troll firar helt enkelt när det finns något att fira. Och även detta sker på olika sätt beroende på vilken ras man talar om.

Kläder, föremål och Utseende

Trots alla olika trollraser det finns har de tre gemensamma nämnare.

1. Öronen. Alla troll har speciella öron. Oftast stora och konstigt formade som skiljer sig från både människor och alvers.

2. Svans. Deras svansar ser ut på olika sätt. De som lever i kalla klimat har till exempel en helt pälstäckt svans medans ett troll som inte behöver päls på samma sätt har en som liknar en kosvans mer. I princip eller helt pälslös med en liten tofs längst ut. Tjocklek och längd varierar dock från troll till troll men svansen är bland det vackraste ett troll kan ha och det är inte ovanligt att svansarna dekoreras med pärlor, bjällror eller att pälsen borstas noggrant varje morgon eller bärs över armen om den är lång nog att släpa i backen för att undvika att det ska fastna skräp i den.

3. Praktiska kläder. Troll bär praktiska kläder som tjänar ett syfte. Om det är att hålla trollet varmt eller kallt, gömt eller synligt är inte relevant. Dekorationer är dock vanligt i form av broderier, pärlor, snäckor eller kottar. Troll är samlare som gärna plockar på sig saker som den tycker är fint.

Militärmakt

Troll slåss inte och bär inte vapen. Deras självförsvar är kamouflage och vill de inte synas kommer de inte göra det heller. De skulle vara perfekta spioner men krig är inget de sysslar med. De är helt neutrala som ras och skulle aldrig göra något som skulle kunna vända något emot någon annan (iallafall inte med flit)

Att spela troll

Du som spelar troll bör ha i åtanke att du spelar ett naturväsen som skiljer sig mycket från människorna. Vi uppmuntrar konstigt prat, läten och rörelser. Tänk på att du inte är mänsklig utan ska gestalta något annat. Öron och svans är ett krav men vad för öron eller svanstyp som tilltalar dig är mindre viktigt. Försök tänka utifrån din karaktär. Behöver den stora öron för att kunna lyssna? Tjock svans som redskap när den klättrar i träd eller som fena när den simmar? Var kreativ utifrån vilken typ av troll du vill spela.

Som skrivet kan du spela vilken typ av troll du vill av element som hör till naturen. Prata gärna med oss om du har några tankar!

Inspirationskällor

Troll på svenska fantasylajv

John Bauer-troll

Ogier från Wheel of Time