Teknik

From Sanctera
Jump to: navigation, search

Teknik som finns i Sanctera

 • Tryckkonsten, uppfunnet i Tickaaret
 • Den mekaniska klockan, uppfunnet i Tickaaret
 • Ångmotorn, uppfunnet av Orchfolken
 • Skrivmaskinen, uppfunnet av Orchfolken, Sällsynt bland människor. Större organistationer har tillgång till det.
 • Tändare, med veke och bensin (ej zippo modell), okänd uppfinnare.
 • Mekaniska, ångdrivna, proteser och inplantat. uppfunnet av Orchfolken
 • Krut, gevär, kanoner, pistoler, bomber. uppfunnet av Orchfolken
 • Luftskepp, (endast rykten)
 • Bevattningssystem, rinnande vatten och avlopp. Finns i de flesta större städer, tex Preapolis.
 • Ångstridsvagn, uppfunnet av Orchfolken

Teknik som inte finns i Sanctera

 • Ånglok, Nope
 • Elektricitet, Nope
 • Förbränningsmotor, Nope
 • Revolvertyp av handeldsvapen.Nope
 • Finkalibrig ammunition i patron (mindre än ca 20mm). Nope
 • Någon form av bil, NOPE