Syndikatet

From Sanctera
Jump to: navigation, search

Snabbfakta

Syndikatet har existerat i åtminstone 500 år. Syndikatet existerar i en form eller en annan i alla länder i Sanctera. Flaqvxngrg une tvffavatfivf fvgg uötxinegre v Crebqvra. Det finns ingen verksamhet som Syndikatet inte tar på sig, så länge det leder till pengar. Syndikatet är en Meritokrati. Syndikatet hittar dig. Syndikatet är ett kriminellt kooperativ som är spritt över hela Sanctera med det specifika syftet att kontrollera den undre världen. Syndikatet reglerar, uppmuntrar och driver alla typer av kriminalitet för att maximera mängden med resurser som de olika förvärven kan dra in. De handlar i guld, tjänster och information och gör det hela väldigt, väldigt systematiskt.

Brottsmonopol

Syndikatets inflytande sträcker sig djupt, så djupt att till och med delar av Sancteras mänskliga adel är på deras avlöningslista. De omfattande mängderna med resurser som organisationen har till sitt förfogande används flitigt för att stoppa mutor i fickorna på ordningsmakten och de korrupta nog att ta emot dem. Deras rutiner och system håller deras verksamhet svår att låsa ner.

Syndikatets medlemmar har under de senaste 50 åren expanderat sitt inflytande och sina territorium. Blodiga strider om brottsmonopolet har skett i det dunkla, och Syndikatet har genom hänsynslöshet och systematisk terror sakta vunnit mark. En person som går emot Syndikatet finner snabbt sina lador brända, sina skepp härjade av pirater och sina släktingar mystiskt försvunna, och de flesta finner det lättast att bara gå med på Syndikatets villkor för att vinna deras gunst.

På en lite större skala ryktas det om att Syndikatet har en del i att konflikter mellan länder späs på och fortsätter organisationen profiterar på krig genom smuggling, vapenhandel, spioneri, utlejning av legosoldater etc.

Historia

Vart det hela började är det nog inga utöver de olika ledarna inom organisationen som känner till, men för ungefär 500 år sedan blev Syndikatet till. För närvarande så har Syndikatet sitt huvudsäte i landet Crebqvra. Bland de associerade med Syndikatet är det relativt känt att landet är genomkorrup och att ingen kommer till makten utan att gå helt och hållet i Syndikatets tjänst. Landets makthavare sitter minst sagt löst på tronen. Ingen handel sker utan att Syndikatet tar del av vinsten, och mer än ett adelshus går helt och hållet i Syndikatets tjänst.

Fraktioner

Syndikatet är uppdelat i ett flertal fraktioner, var och en som ansvarar för en specifik del av organisationens verksamhet. Varje fraktion agerar fristående från de andra i ärenden som rör deras respektive syften, men när samarbeten fraktioner emellan behövs så sker det med hjälp av Informatörerna.

Förskingrare(som ansvarar för skattebrott, bedrägeri, förfalskning och manschettbrott)

Vandalerna(Som ansvarar för utpressning, kidnappningar och att bestraffa de som ställer sig i Syndikatets väg)

Mördarna(Som ansvarar för lönnmord, allmänna exempel och att göra sig av med eventuella köttsliga spår)

Smugglarna(Som ansvarar för att föra illegala varor över gränser och som är den huvudsakliga kontakten mellan handelshusen och Syndikatet)

Spionerna (som ansvarar för avlyssning, spionage, skuggning och evaluering av eventuella rekryter)

Tjuvarna(Som ansvarar för stölder, förvärv, tjuveri, snattande, rån, inbrott och så vidare…)

Informatörerna (Som ansvarar för insamlingen, källkollandet och distribueringen av information, sann eller falsk,  innanför och utanför Syndikatet.)

Dotterorganisationer

Syndikatets dotterorganisationer skiljer sig vida åt, anpassade till det område de har kontroll över. För att accepteras som en del av Syndikatet måste en grupp bevisa sig, både i organisation och i effektivitet, men i övrigt krävs bara svuren lojalitet och en regelbunden summa guld för att Syndikatet ska välkomna vem som helst. Under Syndikatets mantel finns allt från alvklanen Ingolë och andra alver/quendi till piraterna som härjar kring Ketala, men de allra flesta grupper håller till i städerna för att råna, utpressa och “beskydda” invånarna. Symbolen för syndikatet är en [HEMLIGT], och detta hålls upp för att visa att personen som talar går i Syndikatets ärenden. Brännmärket på axeln är ett tydligt tecken på medlemskap, och möts med varierande mått av avsky och respekt beroende på plats och situation.

Ska du handla med vin? Bäst att du betalar till de syndikatanslutna som styr i hamnen, så att ingen rånar transporten.

Ligger du i fejd med ett konkurrerande adelshus? Hyr in lönnmördare från Syndikatet för att se till att oddsen jämnas ut.

Syndikatets medlemmar

De olika fraktionerna rekryterar sina egna medlemmar, men inte innan de evaluerats av organisationens spioner. Det krävs en viss mån av pålitlighet innan man släpps in i Syndikatet, och om det inte finns pålitlighet bör medlemmen kunna motiveras att hålla hemligheter på andra sätt. Som med stora mängder pengar.

Medlemskap i syndikatet är för livet, så när man väl är en del av organisationen så är man det till sitt sista andetag. Ett brännmärke på skuldran markerar de insvurna.  Man är förväntad att dela med sig av en bit av sin inkomst och får i gengäld möjligheten att ta de jobb som Syndikatet erbjuder, samt ta del av det enorma skyddsnät som de erbjuder.

Syndikatet är en Meritokrati, vilket innebär att om man vill klättra i den interna hierarkin så måste du inte bara vara bra på det du gör; Du måste vara bäst. Inte alla har det som ambition att klättra mot toppen, men för de som har det målet kan vägen vara blodig.

Även om den personliga fördomen fortfarande lever kvar hos vissa inom syndikatet så är organisationen oerhört progressiv när det kommer till vilka de tillåter in i deras verksamhet. Quendi av alla klaner är välkomna som en del av deras medlemmar, förutsatt att de möter de kriterier som var medlem måste nå. Att inte dra nytta av en sådan användbar resurs skulle vara att slänga pengar rakt i sjön, menar Syndikatets toppar. Quendi kan vandra omärkta igenom samhället, som inte ser dem mer som slavar, och på så sätt få tillgång till platser och information som annars hade varit väldigt svåröverkomligt. Det är för många Quendi inom Syndikatet ett bra mycket bättre alternativ än att förslavas. Via Syndikatet erbjuds de inte bara en grundläggande existentiellt berättigande utan även tak över huvudet, mat i magen och guld i fickan.

Sen så är det inte alltid en dans på rosor.

Hierarki

Varje Fraktion inom syndikatet har en topposition, som också representerar hela fraktionen inom det mytomspunna högkvarteret. Ledarnas identiteter hålls ganska säkra utanför de absoluta toppskiktet av varje fraktion. Under Ledaren så finns det en serie med ranger som man kan klättra upp via. Enbart en person av två ranger högre kan befordra en annan, och det är först efter att den tilltänkta återigen evaluerats.

Associerad, den lägsta rangen inom syndikatet. Det första steget där man måste bevisa sitt värde för syndikatet innan man får tillgång till värdefulla arbetsmöjligheter.

Soldat, den allmänna rangen av en medlem som aktivt arbetar inom Syndikatet. Den absoluta majoriteten av Syndikatets medlemmar räknas till denna rang.

Kapten, som är den första rangen av ordentlige inflytande över syndikatets verksamhet. Kaptenerna leder svårare uppdrag, tränar Soldaterna och utvärderar de Associerade.

Rådgivare, är de som dirigerar vilka som utför vilka uppdrag. De har en överblick över de närmsta kaptenerna inom sin fraktion och ser till att de har tillgång till den information de behöver för att utföra sitt arbete. Mestadels en administrativ position, men en med stort inflytande.

Bas, är den som ansvarar för allt praktiskt arbete inom en större region. Basen representerar den mest närvarande delen av Syndikatets toppskikt och är de som står för mestadelen av besluten som tas för att organisationen ska fungera. Varje land inom Sanctera har troligtvis en eller ett ojämt antal som besitter positionen av Bas, beroende på hur stort landet är.

Ledaren

Ledaren är den absoluta toppen av näringskedjan inom de olika fraktionerna. Alla stora beslut fattas mellan Baserna och Ledaren, med ledaren som vågmästare. Ledaren representerar även hela fraktionen på de hemliga rådsmötet, där hela organisationens verksamhets detaljplaneras. Det är bara de allra mest inflytelserika som vet något om Syndikatets ledning, men det ryktas att ledaren röstas fram, och att de som är högst uppsatta i organisationen avgör vem som är en giltig kandidat. Ryktena florerar, och just nu säger skvallret att en av döttrarna till den nuvarande regenten har mer än en hand med i spelet.


Kommunikation

Informatörerna har ansvaret att se till att informationen mellan de olika fraktionerna hålls uppe och sker med diskretion och sans. De sätter upp möten mellan de olika fraktionernas kaptener, rådgivare och baser ifall en kollaboration krävs. Det är inte förbjudet att själv kontakta andra delar av syndikatet, men i officiella sammanhang så är det alltid Informatörerna som står för kontakten så för att undvika att information slipper ut.

Syndikatet håller sina ständigt vakande ögon på andra kriminella organisationer runt om i Sanctera. De ser vitsen med kriminell verksamhet som inte involverar dem, och lämnar mindre grupper åt sitt eget förvärv. Om det skulle uppstå en situation där Syndikatet och en andra part skulle vara ute efter samma sak så är alltid det första alternativet att köpa ut den rivaliserande gruppen från det specifika arbetet, om detta inte går så kommer Syndikatet att ta till våld för att få sin vilja igenom.