Spel och Dobbel

From Sanctera
Jump to: navigation, search

Runt om Sanctera finns det många traditionella spel och lekar. Det finns även ett omfång med olika brädspel, kortspel och tärningsspel som det går att både vinna och förlora pengar på. Tärningsspel har en lång tradition speciellt bland människor, då tärningen är en prominent symbol för guden Ambila.

I vissa delar av världen är hasardspel olagligt då det inbjuder till moraliskt tvivelaktigt beteende hos de som inte kan hantera sina begär efter att ge sig hän till ödets nyckfullhet. Ofta söker sig då dessa individer till Peltrix templen, där utomstående lagar av heligt bud inte gäller. Det har i dessa delar av världen skapat en speciell relation mellan de hängivna just guden Ambila och Peltrix.

Ambilas tjänst - Tärningsspel

"Ambillas tjänst" - ett traditionellt spel de trogna den store guden av Chans och Odds emellan som numera är hasardsspelarens snabba fix.

Spelas mot huset. Spelaren rullar två sexsidigiga tärningar. Om resultat blir 7 eller 12 vinner spelaren. Vid förlust kan spelaren dubbla upp och rulla ytterligare en tärning och addera till sitt totala värde.


Tre steg mot lycka - Tärningspel

"Tre steg mot lycka" - ett pokerliknande spel med ursprung i Marodo. Tre steg mot lycka har lett till många spännande krogkvällar(och mången bruten käke).

Spelas mot andra spelare. Inköpspris bestäms antingen av lokalen, eller spelarna emellan.

Alla spelare rullar en dold åttasidig tärning. Var spelare har efter detta möjligheten att höja, möta eller lägga sig. När insatserna är mätta från alla kvarvarande spelare fortsätter spelet.  De kvarvarande spelarna rullar sedan en dold sexsidig tärning. Efter detta kan spelarna återigen höja, möta eller lägga sig. De kvarvarande spelarna rullar sedan en fyrsidig tärning. Samtliga som är kvar i spelet avslöjar nu sina samtliga rullade tärningar och adderar ihop deras värden. Spelaren med högst sammanlagt värde vinner potten.