Sotfingerpesten

From Sanctera
Revision as of 15:43, 13 March 2018 by Administrator (talk | contribs) (Created page with "Året är 589. Kriget mellan Unionen och Imperiet hade nått en tillfälligt stillastånd. Gränsen mellan Gulama och Perodien stod fullt beväpnad, men stillaståndet var ett...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Året är 589. Kriget mellan Unionen och Imperiet hade nått en tillfälligt stillastånd. Gränsen mellan Gulama och Perodien stod fullt beväpnad, men stillaståndet var ett faktum. Den handel som en gång varit möjlig var nu otänkbar, och den lokala befolkningen led. Den utdraga diplomatiska processen ledde ingenstans. Vapenvila kom och gick, hungriga soldater från båda led plundrade byar för föda, och när vintern kom även för ved. Bland hungern, kriget och de redan fruktansvärda förhållande som gränsen mellan Imperiet och unionen kom att förknippas med föddes ytterligare en farsot; Pest.

Pestens natur

På båda sidor av gränsen började folk att insjukna. Det började med yrsel och feber följt av frossa och stelkramper i muskler. I vissa fall kunde musklerna krampa så hårt att ben brutits. Efter drygt en dag började lymfkörtlarna svälla och en svart rådnad spred sig från fingerspetssarna så långt som upp till armbågarna. Kroppen slutar binda upp vätska och börjar torka ut, vilket fick huden att flagna och falla av som pergamentpapper lämnades bara muskler som utsatt för luften ruttnar fortfarande sittandes på kroppen. Överlevde den smittade så länge så var det bara för att överleva pestens sista stadie. Den svarta rådnaden sprider sig vidare tills den omfattar hela kroppen, varpå den dör av syrebrist.

Pesten spreds luftburet, och byar och städer lämnades under loppet av dagar näst intill tomma på liv. Bland de stridandes läger, som ofta var täta och ohygieniska, spred sig pesten som en löpeld. Kroppar brändes i stora bål, och askan som föll var ibland så tät att den misstogs för snö. Vägtullar instiftades för att undvika att pesten spreds vidare och karantänbyar av tält anlades för att husera de som var sjuka, eller som det var, inväntade döden.

Ansvar

Både Unionen och Imperiet var snabba på att kasta ansvaret på den respektive. Forskare och Alkemister från båda länder stod enade om att denna pest inte kunde ha uppkommit naturligt. Det var en av människa skapad åkomma.

Innan någon av de krigande parterna han agera på sina misstankar så tog en okänd tredjepart på sig ansvaret för pesten. En malificar vid namn Achram, självutnämnd profet av Noxis och utbrytare från Noctanen lät hävda att pesten var hans skapelse. Det var hans mening att kriget hade nått ett stillastånd. Utan vinnare står världen stilla, vilket i malificarens mening var “emot Noxis vilja”.

Barnen

Trots sporadiska natur så etablerades ett mysterium redan de första veckorna efter att den upptäckts; Inga under 16 års ålder drabbades. Ur askregnen och spökstäderna vandrade barn, orörda fysiskt men med själar slittna i småbitar. Ingen vet varför barn överlever det som friska och starka vuxna dog som flugor av.

Bot och Eftermättnad

År 595 tillfångatogs Malificaren av Precati Curata och tvingades att framställa ett botemedel. Efter att det gjorts tillgängligt försvann pesten på enbart några veckor. Sedan utbrottet År 589 så har omkring 350.000 kroppar bränts på bål, och omkring 75.000 barn lämnats föräldralösa. Både Unionen och Imperiet såg till att så många barn som möjligt togs om hand om, men det finns fortfarande unga som saknas som resultat av pestens framfart. I både Perodien och Gulama finns det fortfarande spökbyar och städer som de lokala inte besöker, vissa av fruktan för pesten och andra för att minnena fortfarande är för färska.