Skriftspråk

From Sanctera
Jump to: navigation, search

Urdrag av inledningen till Alpha; av Sejamend Ovennus

Av alla skriftspråk som används i vår värld Sanctera så är Lägre imperiska vanligast. Det är de alfabete som du nu läser och som de flesta varelser skolas i. Detta alfabete är det jag valt för att skriva denna text så att fler skall förstå. Det instiftades år 111 E:IV av Högkansler Aaron Theodis, och ersatte det dåvarande dominanta Högre imperiskan.

Lägreimperiska.GIF

Högre Imperiska

Högre Imperiska är ett inte allmänt använt skriftspråk. De få som nyttjar det är höga ämbetsinnehavare samt till lagtexter och officiella dokument. En person som lärt sig detta kommer sällan få användning för det utanför städer. Det är även helt oanvänt i unionen. Dock var det mer dominant innan år 111 E:IV men valdes sedan bort.

Högreimperiska.GIF

Äldre Imperiska

Äldre Imperiska är till stor del utdött. Inga nya texter skrivs på detta språk och det skrifter som man kan hitta är uteslutande från tredje eran. Med Imperiets grundande så fastslogs det som ett officiellt skriftspråk. Fåtalet historiker kan tyda texterna och det är liknande Högre imperiska men skiljer sig i många avseenden. En känd historisk text författat med detta skriftsystem är dock Gryningspakten, vars orginal påstås förvaras i Novum Gallea.

Äldreimperiska.GIF

Adorisigni

Adorisigni är en textform som används och är konstruerat för ritualer. Adori påstår att formerna av texten är mer lämpade och skapar tryggare ritualer. Bevis för detta har jag inte, men som lingvist, inte magiker, så vill jag inte ifrågasätta Adori angående detta.

Theban-roman.png

Ronguscript

Detta alfabete härstammar ifrån Shinase, dess historia är jag inte säker på, men det är mycket möjligt att Rongu bar det med sig från den plats de utvandrade från, och in i den isolerade och vidsträckta dalen inom Ursardia.

Ronguscript.GIF

Avulshon

Avulshon är ett alfabete som kan jämföras med Adorisigni och Högre imperiska, det är tillägnat ett ändamål. Orchfolken använder till största del Lägre Imperiska i vardagslivet. Men anteckningar och instruktioner inom deras ingenjörskonst är inte sällan skrivet med Avulshon.

Avulshon.GIF

Off info

Inga av dessa skriftspråk är obligatoriska eller krav på att lära sig för att kunna ta del av lajvet, de är bara extra och för skojsskull. Vissa kan användas i intriger där poängen är att hitta en nyckel eller någon som kan det inlajv för att få det översatt. Din roll kan alfabetet om det är logiskt att den gör det. Språket som används är alltid svenska och dessa ersätter bara de vanliga bokstäverna.

Skriftspråken är som följer