Sentillas Kopp

From Sanctera
Jump to: navigation, search

Sentillas kopp

För tvåtusen år sedan klev Sentilla ner i de Ursaiska bergen, på tempelgården av ett av sina största tempel. Munkarna och nunnorna satt i meditation,  men reste sig alla i guden närvaro.  Tyst placerade guden en enkel bägare i kalksten i mitten av den cirkelformade gården och reste sig sedan åter ur den dödliga världen.

Templets invånare stod förbluffade framför koppen.  Den stod tom.

Abboten försökte lyfta den, men det var som att den satt fast i marken. De fyllde den med vatten, men det ända som förändrades var att den tomma koppen nu innehöll vatten. En av templets katter sökte sig till koppen och drack upp vattnet. Inget ovanligt, det var mitt på dagen och ganska varmt. De funderade över det hela en stund,  och återgick sedan till sin meditation.

Koppen

Koppen står kvar än idag.

Dyrkare samlas från när och fjärran för att meditera över den och nå insikt om dess innebörd. Vid ett fåtal tillfällen har en mediterande ställt sig upp, sträckt ut armarna och upplösts i ljus.

Ingen vet varför.