Sentilla

From Sanctera
Revision as of 19:24, 4 August 2018 by Egladil (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Inflytande Balans, Skymning, Gryning, Död (övergången)

Diakon: Marthim (hen)

Offergåvor
Mindre: Rökelser
Vanlig: En liten påse med salt
Dyrbar: Ett handsnidad träfigur föreställande en själv


Att aktivt dyrka sentilla är att gå en ständig balansgång. Det är en tro utan kontraster för de som söker en mening bortom det av det materiella. Allt ska ske med måtta och allt ske ske med mening. I Sentillas värld så finns inget sådant som slump eller tur, bara varför.  Detta fodrar ett djupt filosofiskt tänk hos de troende, där var och en lämnas att bejaka sin roll i världen så att man tillsammans kan arbeta mot harmoni.

En trogen Sentilla dyrkar lever sitt liv med måttlighet i bakhuvudet. Överflöd skall spridas över de som har mindre, så det är var människas plikt att sträva efter en socioekonomisk balans i samhället. Detta innebär att inte alla Sentilla dyrkare är renodlat laglydiga, det finns de som anser att man måste ta från de rikaste och ge till de fattigaste.

Är man uppväxt i en familj som favoriserar sentilla är det inte helt omöjligt att man spenderat åtminstone ett år av sin uppväxt i en av de många kloster dedikerade till guden. Till skillnad från andra kloster är Sentillas enkla och avskalade. Där genomgår den initierade en tid av intensiv meditation, veckor av tystnad och en sparsam diet. En gång om dagen vandrar de troende igenom gatorna för att ta emot offergåvor i form av mat, och överflödet delas ut bland de fattiga.

Ursardia

I den stora bergskedjan i väst finns de som i folkmun kallas Sentillas heliga land. De mäktiga bergstopparna och de djupa dalarna infriar ett lugn i själen som har lockat många pilgrimmer att slå sig ner för att leva ett enkelt liv i harmoni. Här ligger det största klostret tillägnat Sentilla  i hela Sanctera som lockar vandrare och pilgrimer från världen över. Det är ytterst få av de som bor kring Ursardia som inte primärt dyrkar Sentilla.

Neutrala

Där många andra av de nios samfund tar aktiva ställningar i det politiska förblir alltid Sentilla neutral, på gott och på ont. Deras passivitet innebär att de sällan ger sig i i konflikter, även om det kunde ha räddat liv. Detta gör dem dock till utmärkta medlare, då de aldrig fattar subjektiva beslut kring andras konflikter.

Kända artefakter

Sentillas Kopp