Phaxis

From Sanctera
Jump to: navigation, search
Inflytande Ljus, Dag, Smide, Hantverk, Hopp

Diakon: Jillgamel Luxiana den III(hon)

Offergåvor
Mindre: Ett stearin eller vaxljus
Vanlig: Ett föremål smitt i stål
Dyrbar: Ett föremål av oersättligt affektionsvärde

De Nio gudarna står jämställda bredvid varandra, men det är allmänt accepterat att vid gudarnas bord sitter Phaxis vid högsätet. Det var Phaxis som först såg drömmen om Sanctera och Phaxis som tog det första steget mot dess förverkligande. Att dyrka Phaxis är att se det goda i allt och alla och att vara ett ljus i mörkret för de som inte längre kan se. Outgrundlig godhet och välvilja jämte världen omkring sig och en högaktning kring de lagar som vädjar kring allas välmående. En from Phaxisdyrkare kommer gå till oerhörda längder för att se till att rättvisa skippas för alla.


Phaxis tempelverksamhet är en av välgörenhet. Det är inte sällsynt att de olika tempelverksamheterna runt om i Sanctera tar mot allmosor och gåvor och efter Ancora är Phaxisdyrkarna de som ger absolut mest tillbaka till samhället. Deras tempel står sällan tomma, utan låter deras dörrar stå öppna för rika och fattiga likt. Deras mission sträcker sig Sanctera över, med fler helgedomar än några andra gudar. Det är ofta inte särskilt ståtliga och pampiga byggnader men byggda för att husera de i nöd. Den givmilda naturen av Phaxistemplena innebär att det troligtvis är den mest omtyckta av De nio gudarna.

De absolut flesta som dyrkar Phaxis är på ett eller annat sätt verksam inom det lokala samhället utöver sitt yrke. Ofta så tar de på sig extra för att hjälpa de som behöver mer. Samlar örter och bär till alkemisterna, insamlar kläder till de fattiga eller något så enkelt som att hjälpa till att passa barn ifall deras föräldrar har för mycket på händerna.

Den Välvillige

Inom Phaxis läror finns en djup strävan efter en stark och benådande auktoritet i samhället. Den med stor makt har en skyldighet att se efter och skydda den svage. Phaxisdryrkakare lägger således stor tilltro till den etablerade ordningen och den centrala Auktoriteten, vilket generellt gör dem laglyda och fromma. Brott mot samhället är en brott mot alla som lever i det, och måste bestraffas därefter. Phaxis lär ut en benådande sinnesstämning, men en del av den nådern kan vara att lära ut viktiga livsläxor. Som fängelse.

Ljusets skapare

Phaxis skapade solen, stjärnorna och elden över sitt kosmiska städ. Allt som kastar ljus är en utsträckning av Phaxis, menar man. Således placeras ofta tempel och helgedomar dedikerade till guden högt upp så att den alltid är det första att möta solen. När Phaxisdyrkare ber till sin gud gör de detta således mot solen, och under nattetid österut där solen går upp. En daglig rit för den fromme dyrkaren är att be för de mindre lyckligt lottade när solen står som högst och när solen går ner för dagen.

Silfric Drydorcus

Silfric Drydorcus var mannen som grundade Precati-ordern och bedrev demonerna från världen. De Nio har igenom tiden vid ett fåtal tillfällen valt profeter som språkrör för att sprida sina budskap över världen, men aldrig tidigare hade någon av De Nio valt en människa att stå som en levande avatar för dess kraft på jorden. Phaxis lät sitt ljus fylla Silfric och gav honom styrkan att stå som en sköld och en hammare mot Demonernas ondska. Statyer föreställandes Silfric står stolt över hela Sanctera, och varesig vilken av De Nio man dyrkar så finns det ytterst få som inte vördar Silfrics namn.