Novum Galea

From Sanctera
Jump to: navigation, search

Template:Novum Galea 2Novum Galea är Precatiorderns huvudsäte. Ett enormt fort inbyggt i bergskedjan som går längsmed Tickaarets norra gräns, precis intill det Gleriska Havet, den stora sjön i norra Tickaaret. Förutom att agera som Precartiorderns huvudsäte för magisk lag och ordning agerar även Novum Galea som det största fängelset för Malifikarer och andra magiska fångar.

Historia

Novum Galea är ett av de äldsta Tempelforten i Sancteras historia. Det grundades utav Caspian Reque, en utav de första lärlingarna till Siilfric Dryadorcus efter Demonkriget. Novum Galea började som ett Tempelfort helt inbyggt i bergskedjan och inte som en faktiskt fristående byggnad. Det var först långt senare under Människans Era som Tempelfortet började ta den formen det har idag.

Arkitektur och Funktion

Novum Galea byggdes från början som ett rent fängelse, snarare än som en plats för Precatiorderns Högsta Råd, att sitta vid. Den strukturen som nu förknippas med Novum Galea kom till långt senare när fortet kom att agera som just Högsta Rådets huvudsäte. Den inre fängelsestrukturen är väldigt praktisk och väldigt simpel. Cellerna är insprängda långt in i berget bakom både fysiska och magiska portar. Allt för att förhindra Malifikarer och andra magiska fångar att ta sig ut eller påverka världen utanför.

Ingången och den yttre strukturen, platsen där Högsta Rådet sitter, är en långt mycket mer imponerande struktur. En gyllene front med torn och kupoler som ligger separerat från resten utav bergskedjan av ett enormt vattenfall. Vattnet rinner ner till det Gleriska Havet genom en mindre bäck som slingrar sig genom bergen under fortet. För att komma över till fortet måste man passera över vattnet längsmed en bo. Vid slutet av bron förs man sedan från vattenfallets kant över till fortet med hjälp av en svävande plattform som kontrolleras utav Adoris skickliga magiker. Detta är en säkerhetsåtgärd som förhindrar någon annan än de som ska kunna ta sig över att ta sig över till fortet.

Nuvarande Fångar

Nedan finner ni en lista över de nuvarande högrisk fångarna på Novum Galea år 598 E4:

Agda Diana                                                                Fängslad, 567 E4

Alberta Ava                                                                Fängslad, 516 E4

Alexej Hamza                                                            Fängslad, 575 E4

Anastasios Tarben                                                   Fängslad, 501 E4

Antonia Brit                                                               Fängslad, 573 E4

Ásta Bora                                                                    Fängslad, 547 E4

Astarte Izanagi                                                         Fängslad, 593 E4

Avtandil Lilli                                                               Fängslad, 583 E4

Branislav Zakariyya                                                 Fängslad, 591 E4

Cadeyrn Rim                                                              Fängslad, 545 E4

Cameron Katerina                                                   Fängslad, 567 E4

Dagda Aeliana                                                          Fängslad, 579 E4

David Boleslava                                                        Fängslad, 597 E4

Dorotheos Phinehas                                              Fängslad, 499 E4

Ema Shukriya                                                            Fängslad, 590 E4

Emelrich Jameel                                                       Fängslad, 375 E4

Eva Valli                                                                      Fängslad, 567 E4

Finnr Erzsébet                                                          Fängslad, 596 E4

Hazan Ruslan                                                            Fängslad, 591 E4

Herakleios Torø                                                        Fängslad, 597 E4

Ihsan Verner                                                             Fängslad, 569 E4

Iona Anselm                                                              Fängslad, 568 E4

Iucunda Donatienne                                              Fängslad, 561 E4

Iunia Vasilija                                                              Fängslad, 559 E4

Karla Adán                                                                 Fängslad, 498 E4

Kirill Carmen                                                             Fängslad, 559 E4

Krystyn Ebbe                                                             Fängslad, 546 E4

Kyrylo Reuven                                                          Fängslad, 510 E4

Lina Diederich                                                           Fängslad, 595 E4

Màiri Justyna                                                            Fängslad, 581 E4

Octavia Ulrik                                                             Fängslad, 575 E4

Ofelia Domingos                                                      Fängslad, 589 E4

Pilar Göstav                                                               Fängslad, 484 E4

Ruben Azel                                                                 Fängslad, 392 E4

Šárka Sibylle                                                              Fängslad, 515 E4

Seòsaidh Olga                                                           Fängslad, 571 E4

Sharif Vladislav                                                         Fängslad, 556 E4

Te'oma Amun                                                           Fängslad, 541 E4

Thain Geraud                                                            Fängslad, 9 E4

Veta Hippokrates                                                    Fängslad, 535 E4

Wim Miriam                                                              Fängslad, 581 E4

Yishai Hajar                                                                Fängslad, 578 E4

Zhivka Balduíno                                                       Fängslad, 576 E4