Nio böner

From Sanctera
Jump to: navigation, search

En bön till var och en av de nio gudarna, skrivna av en noctan som försökt tolka alla de Nios vilja och dröm jämbördigt. Tyvärr saknas Noxis bön, även om det är uppenbart att noctanen gjort ett försök att skriva den.


Phaxis

Phaxis frälsaren, det nådiga ljusets gud;
ge mig ljuset att betvinga mörker och ondska och att se all världens godhet;
ge mig tro på mina medmänniskor och att det finns godhet i varenda en av dem;
ge mig nåd när jag har felat så att jag kan göra bot och bli en bättre människa.
Phaxis frälsaren, det nådiga ljusets gud;
låt mig finna min plats i din dröm om Sanctera.


Decernio

Decernio domaren, de rättvisa lagarnas gud;
ge mig vilja att övervinna alla tvivel och frestelser, för att skipa din rättvisa;
ge mig lagen, den lag som både gudar och människor bör rätta sig efter,
så att jag kan följa och upprättehålla den;
ge mig sanning bortom alla lögner så att inga bedrägerier
och illusioner kan påverka mina beslut och leda mig på villovägar.
Decernio domaren, de rättvisa lagarnas gud;
låt mig ha en plats i din dröm om Sanctera.


Domium

Domium härskaren, den fullkomliga maktens gud;
ge mig makten att ta makten, att styra i Sanctera på bästa sätt;
ge mig hedern att visa respekt för de som står över mig och nåd mot de som står under mig;
ge mig plikten att alltid stå rakryggat och göra det rätta, vad kostnaden än må vara.
Domium härskaren, den fullkomliga maktens gud;
låt mig ta min plats i din dröm om Sanctera.


Ancora

Ancora välgöraren, de svagas beskyddande gud;
ge mig välviljan mot mina medmänniskor och mina medmänniskors välvilja mot mig,
och låt mig ge när någon är i nöd såsom jag får när jag själv är i nöd;
ge mig ödmjukheten att beundra mina medmänniskos dygder,
och att ha förståelse för deras brister så som de har förståelse för mina egna;
ge mig frodigheten från landet, byarna och städerna så att det nödvändiga aldrig skall fattas mig.
Ancora välgöraren, de svagas beskyddande gud;
låt mig leva i din dröm om Sanctera.


Sentilla

Sentilla tänkaren, den stilla tomhetens gud;
ge mig balansen mellan ljus och mörker, mellan kaos och ordning,
mellan lag och frihet, så att världen kan fortsätta att existera;
ge mig tomheten, den materiella och den i sinnet, så att inget ska kunna tynga ner mig eller rubba min balans;
ge mig harmoni åt mig och åt alla världens människor,
så att vi tillsammans kan leva utan konflikter och lidande.
Sentilla tänkaren, den stilla tomhetens gud;
låt mig existera i din dröm om Sanctera.


Peltrix

Peltrix förrädaren, de självrättfärdiga syndernas gud;
ge mig stolhet att värna om mitt eget liv och min egen lycka till varje pris, oavsett vad andra anser;
ge mig härdan att njuta av livet och frukterna av min strävan utan onödiga samvetskval;
ge mig världen, ett jättelikt och välsmakande smörgåsbord där jag tar vad jag vill ha, så mycket jag vill.
Peltrix förrädaren, de självrättfärdiga syndernas gud;
låt mig njuta av din dröm om Sanctera.


Furcin

Furcin revoltören, de fria vägarnas gud;
ge mig friheten att vandra över hela Sanctera utan att hindras av lagar och regler;
ge mig styrkan att göra gott, bekämpa ondska och förtryck, och förändra världen;
ge mig vägledning på min färd och låt mig uppleva alla världens under då vindarna kallar mitt namn.
Furcin revoltören, de fria vägarnas gud;
låt mig vandra i din dröm om Sanctera.


Ambila

Ambila nomaden, det otyglade ödets gud;
ge mig lyckan, min innersta önskan, snurra hjulet men låt mig aldrig få veta oddsen;
ge mig vägen att färdas från det förflutna till framtiden, från platser jag har varit på till platser jag skall besöka;
ge mig ödet som styr mig och hela vår värld, ett öde av mörker och ljus,
av godhet och ondska, och må det ständigt förändras.
Ambila nomaden, det otyglade ödets gud;
låt mig färdas i din dröm om Sanctera.


Noxis

Denna bön finns ej nedtecknad i fullständig form. Enligt samtida skrifter tycks inte författaren ha lyckats sammanställa en bön som både tillfredsställde Noxis-följare och resten av Noctanen, och har därför utelämnat denna.