Main Page

From Sanctera
Jump to: navigation, search

Välkommen till Sancteras WIKI

Det här wiki-biblioteket exsiterar som ett hjälpmedel att få fram information om den fiktionella spelvärlden där lajvkampanjen "Drömmen Om Sanctera" utspelar sig. Här hittar du fiktion-specifik information om kampanjen.

Kategorierna är

Geografi
Religion
Imperiet
Unionen
Precati
Arter
Magi
Uppslag