Main Page

From Sanctera
Revision as of 10:04, 8 February 2018 by Administrator (talk | contribs) (Reverted edits by RudolphGrantham (talk) to last revision by Administrator)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Välkommen till Sancteras WIKI

Det här wiki-biblioteket exsiterar som ett hjälpmedel att få fram information om den fiktionella spelvärlden där lajvkampanjen "Drömmen Om Sanctera" utspelar sig. Här hittar du fiktion-specifik information om kampanjen.

Kategorierna är

Geografi
Religion
Imperiet
Unionen
Precati
Arter
Magi
Uppslag