Magi

From Sanctera
Revision as of 09:28, 6 February 2018 by Administrator (talk | contribs) (Created page with "Magi, det är något som omsluter oss alla. Det är vad som binder oss och för oss samman. Det är en enorm kraft, men också en mycket farlig kraft. Men under rätt omständ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Magi, det är något som omsluter oss alla. Det är vad som binder oss och för oss samman. Det är en enorm kraft, men också en mycket farlig kraft. Men under rätt omständigheter och med extrem kontroll är kraften kapabel till underverk.

Magikers sociala ställning i världen.

Magiker är en ouppskattad och misstänkligjord grupp i Sanctera. De ligger lite vid sidan av den sociala heirarkin. De är inte högt ansedda men inte förtryckta som alver. Möter du en alv är det lätt att reagera med avsmak och förakt. Men möter du en magiker är det mer troligt att du blir nervös och försiktig. Magiker är utstötta, förföljda och fruktade av de mundana och kontrollerade av den mäktiga Precatiordern, vars uppgift är att skydda världen från magiker, och magiker från världen. I den ordningen. 

Magiker kan kategoriseras i tre huvudgrupper..

Precati Adori

Dessa är magiker som är licensbärande och verkar inom Precati Adori, även slavmagiker, dvs alver som använder magi kan ingå i denna gruppen. De lever oftast sina liv inom tempelforten där de kan verka i viss frihet från omvärldens oförståelse. De lever ett strikt liv efter orderns regler med templarer som ser efter dem så att deras arbete och forskning sköts på ett säkert sätt. Men, de är också fångar, deras liv ligger i deras Templars händer. I denna gruppen har vi också de magiker som är direkt stationerade hos Templarer utanför forten och följer sin templar vart de än är. Precatis magi är enligt Adori skolan som är den dominerande formen av ritualmagi och anses den mest säkra att utöva, men även den har sina risker.

“Fria magiker”

Trots namnet så är dessa magiker inte fria i ordets mening. Dessa är licensbärande och precatianslutna magiker som får leva förhållandevis fria liv utanför forten och har oftast inte en egen templar som de följer. Dessa magiker anses av Precati som relativt riskfria och har alltid skött sig mycket väl. Fria magiker är otroligt skötsamma och notoriskt försiktiga i sitt magiruk, dels för att de oftast är kloka men också för att de värdesätter den mån av frihet de fått av Precati. Men även de har starka restriktioner. De får inte resa hur som helst eller bo vart som helst. Där de bor måste de rapportera till den stationerade templaren, och om de skall bruka magi måste detta ansökas om och godkännas. Om de skall resa så måste även detta godkännas och deras resmål och resväg måste ske så att de kan rapportera till templarer på vägen. Slavmagiker kan ingå i denna gruppen om deras ägare är en fri magiker.

Olicenserade och Malifecarer.

Den sista gruppen är en blandning, men ses på med ungefär samma ögon. Magiker som begår brott och använder sin magi för att skada andra eller på annat sätt missbrukar kraften kallas Maleficarer. Och detta är oftast den bild gemene person har av magiker i Sanctera. De som man varnar sina barn att akta sig för. Vildalver som brukar magi ses utan undantag som Maleficarer. Men det finns också magiker som lever helt fredliga liv, sköter sitt och har en försiktig syn på magin, men de är inte licenserade eller skolade av Precati. Även de är brottslingar och kommer förr eller senare känna Precatiorderns stålklädda näve kring sin hals. Olicenserade magiker och Malifecarer utövar oftast vad som kan kallas häxkonst, en riskfylld ritualform som saknar den säkerhet och förfining som Adorimagi har. Häxkonst är nära förknippat med vad som kallas malifecens, elakartad magi med syfte att skada eller förstöra. 

Hur reagerar mundana kring magiker?

- Tveka innan du släpper in en magiker i ditt hem. vägra, om den är olicensierad eller inte har en templar med sig.

- Precati är ditt bästa skydd.

- Ta ett steg tillbaka om någon visar sig vara magiker/du möter en magiker. Det är skäl att vara nervös.

- Man vill inte göra en magiker arg.

- En magiker är som ett aggressivt vilddjur som skulle kunna attackera när som helst. 

- Om något oförklarligt går fel, djur blir sjuka eller brunnen torkar ur så är det med stor sannolikhet en magikers fel.

- Att få magi kastad på sig är aldrig något bra. Oavsett vad någon säger, det är något att frukta.

- Magi är mäktigt, magiker kan göra riktigt kraftfulla saker. Viss skräckblandad avund finns för deras makt.

Hur ser magiker till detta och magi?

- Är magin verkligen lösningen på allt? Tveka innan du gör det, magi är som eld, det kan lika gärna bränna dig.

- Jobba med noggrannhet, förberedelser och var beredd på det värsta när du väl gör din ritual. 

- Förvänta dig inte att mundana kommer att förstå dig eller erbjuda dig hjälp.

- Precati är de som skyddar dig från ilskna och oförstående, men de styr hur du lever ditt liv.

- Vissa magiker ser ner på mundana. Magiker drabbas lätt av högmod och ser sig som bättre varelser.

- Som “fri magiker” Var alltid väldigt försiktig och tänk igenom dina handlingar. Kan detta vara slutet på din frihet?

Ritualmagi kontra direkt magi, även kallat vild magi.

Vid ritualiserad magi har magikern många fördelar gentemot vild magi.

För det första så kan magikern samtidigt som denne kanaliserar även använda sin Ontvang för att fylla på de element som förbrukas i ritualen. Magikern blir då inte utslagen på samma sätt som vid vild magi.

Ritualmagi är förutsägbar, det finns dock risker att de olika filamenten dissaporerar okontrollerat om ritualen inte är förberedd korrekt.

Magnituden på en ritualmagi kan vara mycket större än för vild magi. Dessutom kan en ritual genomförs utav fler än en magiker. Ritualmagi kan genomföras med en betydligt mindre mängd filamenten. Därför löper magikern mindre risk att tappa sig till kraften.

Nackdelen är att ritualer kräver ingredienser som förbrukas, dessa kan vara dyra. Ritualmagi kräver långa studier och stor kunskap, vild magi kan i många fall vara instinktivt. Ritualmagi tar tid, vild magi är instant.

Magins anatomi

För att kunna arbeta med magi krävs att ett antal komponenter i kroppen fungerar korrekt, vissa utav dem kan tränas upp och andra är sådant som en person föds med. Vissa har det andra inte.

Vürden

Den depå i kroppen som kan lagra energier. Alla är födda med denna depå och här lagras vanligtvis en persons livskraft, eller elementet för liv. Men vissa individer är födda med en mer potent och rymlig Vürden. Men när energin är slut, så upphör också personens liv.

Qanjir

Den del som kan kontrollera och styra det flödet av energi som strömmar från Vürden via individens Ar-kaha. Denna del är något som måste tränas upp.

Ar-kaha

Kanalen som går ut från magikerns Vürden och i sin tur ger möjlighet att kanalisera energin medvetet med en välutvecklad Qanjir. Denna kanal kan blockeras av många olika saker och för att kunna använda magi på ett säkert och pålitligt sätt måste denna väg hållas i form och ren från blockeringar.

Ontvang

En av de absolut mest vitala delar av en magikers arkaniska organ. Ontvangen reglerar magikerns förmåga att fylla på sin Vürden. Detta gör att magikern får tillgång andra element än sin egna livskraft. På samma sätt som Qanjir är ett utlopp för kraft är Ontvang ett inlopp. Energierna samlas vanligtvis upp då en magiker andas eller igenom huden. Denna komponent föds personer med eller utan.

Elementarteori

Magisk teori enligt Precati Adori, och större delar av den lärda världen.

All form av magi kan delas in i 9 olika element dessa är:

Element.PNG

Eld

Både kreativt och destruktivt. Det är med eld som vi skapar ljus och värme, men utan kontroll kan det lätt förstöra. Det konsumerar och förvandlar, från materia till energi. Eld är förändring och aktivitet.

Vind

Rörelse och aktivitet, ett element som förknippas med kunskap och det andliga. Frihet som flödar fritt genom världen. Vind är omfamnande och rör sig genom världen. Därför är det också förknippat med tex syn och sökande.

Vatten

Mjukt, kallt och otroligt kraftfullt. Det skänker liv till de som berör det med respekt, men med sin kyla kan det även ta liv. Vatten anses helande och renande. Det delar kvalitéer med vind, det rörliga och aktiva.

Jord

Stabilitet och styrka, orubblig i dess varande. Beskyddande och motståndskraftig. Det är även en källa för helande i kombination med andra element. Jord är allas hem, det skänker trygghet men är passiv och orörlig.

Åska

Skarp och kraftfull. Energi i dess råare form. Åskan kan ge kraft till magi, det är hastighet och rörlighet. Åska symboliserar länken mellan olika ting. Det binder samman under ett kort ögonblick.

Tid

En utav världens konstanter, inget kan stå emot tidens floder. Det sveper in allt i existensen. Som element kan tiden förändras och förskjutas. Det är en länk med det som har hänt, och det som skall hända.

Blod

Blod innefattar de energier som påverkar sinnet. I samband med andra element så skapar den känslor och kan kontrollera tankar och minnen. Blod är ett element som är nära sammankopplat med ondska.

Liv

Energier som skapar och förbättrar. Liv multiplicerar och förstärker det som berörs. Det helar skadade och stärker kroppen. Växtlighet och djurliv frodas då livsenergi flödar.

Död

Förändring och förfall. Utan att något förfaller och förstörs så kan inget nytt bildas. Död är sjukdom, tomhet och tystnad.

De universella principerna för magi.

Principen om Kongruens.

Lika är bundet till lika. Med likhetens band så kan effekter på det ena också bli en effekt på det andra.

Principen om Transferering

Vid sammanförande av det ena och det andra kan effekt från det ena transferera till det andra.

Principen om Vibration

En magisk process kommer alltid att attrahera magiska parasiter, då en magisk process alltid genererar en vibration.

Principen om Kakofoni

En magisk vibration maskeras av närliggande vibrationer, då vibrationer möts skapas ett trefalt eko fram tills att harmoni uppstått.

Principen om Harmoni

Magiska energier strävar efter att harmoniseras med andra starkare magiska energier.

Ordlista

Amplikator

Ett magiskt verktyg som förstärker en magikers råa kraft, till exempel en trollstav

Ar-kaha

Ett magiskt organ, kanalen mellan Vürden och Qanjir

Disapporation

Då magiska energier faller sönder, antingen kontrollerat eller okontrollerat

Filament

Ett mått på mängden magiska energier

Fokus

Ett magiskt verktyg för att harmonisera magiska energier till stabila vibrationer. Tillverkas av Alkemister och måste omarbetas efter användning.

Harmonisering

Då en svagare magisk energi får samma vibration som en starkare.

Häxkors

Matris som används av häxor, skiljer sig nämnvärt från Cirklar

Kakofoni

Det bakgrundsbrus som skapas av flera magiska vibrationer.

Kungruens

En magisk länk som binder samman två saker.

Magnitud

Ett mått på styrkan i en magisk process.

Maleficens

Utövandet av offensiv och/eller förbjuden magi som har för syfte att skada eller attackera någon annan.

Maleficar

Magiker som brukar offensiv och/eller förbjuden magi i syfte att skada andra utan laglig grund. En ondsint magiker.

Matris

En magisk ritning för ritualer, till exempel en magisk cirkel eller ett Häxkors

Ontvang

Ett magiskt organ, används för att fylla på Vürden

Qanjir

Ett magiskt organ, kontrollerar flödet av magisk energi från magikern

Ritual

En ordnad och effektiv magisk process

Transferering

Då magiska energier flyttas från ett förmål till ett annat

Vibration

Det "ljud" eller kännsla som magi avger.

Vild magi

En okontrollerad magisk process

Vürden

Ett magiskt organ där magiska energier lagras i kroppen

Skrift

Detta är ett vanligt skriftsätt som magiker tränade av Precati Adori använder sig utav.

ä skriv ae, å skrivs aa, ö skrivs oe

Theban-roman.png