Decernio

From Sanctera
Revision as of 15:22, 13 March 2018 by Administrator (talk | contribs) (Created page with "{{Sanctera_gudar3|title1 = Decernio|diakon = Yoferina af den heliga vågen(hon)|offergåvor = Mindre: Två bitar med polerad och tvättad kalk. Vanlig: En skål med nötter,...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Template:Sanctera gudar3Många blandar ihop skillnaden mellan lag och ordning. En lag ska vara ett verktyg för att bringa ordning, och inga vet det här bättre än de som favoriserar Decernio bland de nio. För att förstå sig på gudens sanna budskap sägs det att man behöver ett vilja av stål och en moral som är helt fri från korruptions. Man strävar efter att skippa objektiv rättvisa för att bringa ordning.

Att se världen ur ögonen på en av Decernios dyrkare är att konstant döma den, väga den för att se vad som bäst gynnar den. Logik och Pragmatism är nog de orden som bäst beskriver samfundet på stort. På grund av sin stora dedikation till objektivitet har det blivit så att Decernios prästerskap nästan uteslutande utarbetar de lagar som brukas av människorna, Sanctera över. Det är inte att säga att de alltid håller med varandra, mycket riktigt så är behovet på lagar och regler olika beroende på vart i världen man befinner sig, men trots ländernas gränser så stor Decernios troende som enade om att deras vishet bör nyttjas. Deras neutrala, objektiva omdöme gör dem opartisk och eftertraktade i diplomatiska sammanhang då de i slutändan enbart tjänar Ordningen, oavsett vad det må innebära.

De som dyrkar Decernio är ofta tysta och lyhörda. För att kunna fatta beslut med gott omdöme måste man se alla sidor av en situation. Sällan ser man en dyrkare av Decernio som fattar ett beslut utan att ha grundligt tänkt igenom situationen. De är ofta nyfikna, och ser förstånd och förnuft som essentiella för att kunna leva i enlighet med Decernios vilja.

Domaren

Få platser i människans värld styrs av andra lagar en de nedlagda av Decernios prästerskap. Inom rättsystemet, unionen likt imperiet, så är det ytterst få av Domarna som inte gediget dyrkar Decernio. Det är så vanligt att många, skyldiga som oskyldiga, vägrar gå till dom utan att en Präst av Decernio fått säga sitt i frågan. Deras ord bär en oerhörd vikt, vilket vissa som inte fruktar gudarnas vrede kan tänkas utnyttja, men som den troende själv skulle säga; “Alla lögner står nakna inför Decernio”.

Tiden

“Decernio, likt Furcin lät vidröra den lilla världen som så stillsamt färdades igenom kosmos. Nu började den snurra kring sig själv, vilket gjorde natt till dag och dag till natt. Hettan av dagen vägdes upp mot kylan på natten.“

Alla som föds måste någon gång dö i enlighet med världens ordning. Decernio är guden som åldrar den unge och som begraver den gamle, menar den hängivne troende. Decernio är guden som ser till att tiden fortsätter att rinna. Det finns tempel runt om i Sanctera dedikerade till just den aspekten av guden Decernio. Mäktiga Solur, och på senare tid även avancerade och utsökta klockverk smyckar dess tempel där tidens gång hyllas.

Kända artefakter

Kornos timmglas