Arter

From Sanctera
Revision as of 11:17, 28 May 2018 by Administrator (talk | contribs) (Människor)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Här hittar du information om de arter som hittills är inskrivna i Sancteras värld.

Människor

Quendi

Felver

Alvslavar

Orchfolk

Drâgûler

Rongu

Älvfolk

Troll

Misslor