Arter

From Sanctera
Jump to: navigation, search

Här hittar du information om de arter som hittills är inskrivna i Sancteras värld.

Människor

Quendi

Felver

Alvslavar

Orchfolk

Drâgûler

Rongu

Älvfolk

Troll

Misslor