Alvslavar

From Sanctera
Revision as of 14:52, 13 March 2018 by Administrator (talk | contribs) (Created page with "I Sanctera är alverna förslavade. De lever i sin mörkaste ålder. Det är slit, smärta och uppoffring. Det spelar ingen roll om de arbetar i gruvor eller serverar kungligh...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

I Sanctera är alverna förslavade. De lever i sin mörkaste ålder. Det är slit, smärta och uppoffring. Det spelar ingen roll om de arbetar i gruvor eller serverar kungligheter sitt eftermiddagsvin; alla bär den tunga slavbrickan och ingen har rättigheter. Alla vet att det är så här alverna alltid har varit och alltid kommer vara. Inget uppror har någonsin lyckats i längden, utan bara lett till mer död och värre förtryck. Alverna är för få, och mot sig har de krutvapen, organiserad magi och ett helt samhällssystem.

För den allmänna texten om alvslavarna, se hemsidan. Här på wikin finns fördjupade texter för de som spelar alver.

Alvslav – Livet

Alvslav – Bakgrunder

Alvslav – Religion