Alvslav – Religion

From Sanctera
Jump to: navigation, search

Nyckelord: Ägarnas gudar, dyrka Nolmë, vila i efterlivet, minnesträd

Ägarnas gudar 

En alv tillber samma gud som sin ägare. Byter alven ägare så byter den också gud. Som alv är det tillåtet att be till gudarna, men de förväntas inte göra det för ofta då de inte ska störa gudarna med sina oväsentligheter. Alverna anser, precis som sina ägare, att De nio gudarna skapade allt, även alverna. Alverna föddes ur slagget som blev över i världens begynnelse.

Profeten Nolmë

En del alver minns fortfarande folkets profet – Nolmë. Det sägs att hen i tidernas början var en helt vanlig alv. När Nolmë offrade sig själv för att rädda sin elaka ägares liv såg De nio gudarna det. De såg att hens själ var den renaste av alla alviska själar som någonsin hade funnits. Som belöning upphöjde gudarna Nolmë till att bli något bättre än alv, en odödlig varelse som andades ren magi.

När en alv dör hämtas den av Nolmës jakthundar och förs till efterlivet i Nolmës salar. Där slipper alven äntligen arbeta och får möta sina döda fränder. Det är en lugn plats där ingen smärta finns, där en alv äntligen får vila. Här växer också minnesträd, där de döda kan viska stärkande ord till de som lämnats kvar i livet. För att få ett varmt välkomnande i efterlivet är det viktigt att dyrka Nolmë och visa profeten sin uppskattning. Exakt hur det görs är inte lika viktigt – men knäfallande böner är vanligt. Nolmë dyrkas i hemlighet av alver över hela Sanctera.

Minnesträd

Det allra heligaste är minnesträden. Det är vid deras rötter som varje alv kan prata med dem den har förlorat. De som har dött, de som har sålts till en ägare för långt bort. Vissa kan i lövens brus höra sina älskade svara. Minnesträden lyssnar och minns, så att den som pratar aldrig helt ska glömmas bort. Det anses ofint att vara helt tyst vid ett minnesträd – då beter sig en alv som att den är finare än trädet. Då kan träden bli upprörda och aldrig lyssna igen. Vid minnesträden hålls också de få ritualer som alverna kan komma undan med – främst giftermål och minnesceremonier. Viktiga beslut fattas där, och deras äldsten begravs vid rötterna. Ofta knyter alver färgglada band i grenarna för att blidka träden. Minnesträdet är oftast det äldsta trädet på en plats.