Alvslav – Bakgrunder

From Sanctera
Jump to: navigation, search

En alvs uppgifter kan ändras under dess livstid, men ofta arbetar den med samma sak livet ut. Det finns tjänstealver som blir gamla nog att tjäna samma familj generation efter generation. Men de flesta alver dör unga, med utslitna kroppar, offer för ägares nycker.

Här följer de fyra olika typerna av arbetsuppgifter som alver används till, och information om några hemliga grupperingar. Det är tänkt som något att utgå ifrån vid karaktärsskapandet.

Arbetare

Exempel: i gruvor, på bondgårdar, i kök, på byggarbetsplatser, vid årorna

Det här är den absolut vanligaste formen av alv i Sanctera. De finns i köket på de smutsigaste värdshusen och i djupet av varje gruva. Det är vanligt att ett alvbarn föds i en gruva, lever sitt liv där och dör utan att någonsin ha sett solens ljus. De lever korta och smärtsamma liv. En alv med förflutet som arbetare är ofta mycket uthållig, men nedbruten. De brukar köpas och säljas billigt. Vissa har varit något annat tidigare men tjänade ut sitt syfte eller upprörde sin ägare. Arbetarna har lägst status även bland andra alver. Men Nolmës ljus når ända ner i den djupaste gruvan. För många arbetande alver är profeten det enda som ger hopp, och därför är de ofta starkt troende.

Tjänstealver

Exempel: betjänter, tjänstefolk, bärare, springschasar

Dessa legioner med vältränade alver är de som tycks existera för att göra livet bekvämare för andra. De är vana vid att ta så lite plats som möjligt, att aldrig höja rösten, och att veta vad en människa vill ha innan människan ens vet det själv. Men varje tjänstealv vet att ett enda snedsteg är allt som krävs för att få livet förstört. En del av dem drömmer i hemlighet om hämnd, andra försöker intala sig att de kunde ha det mycket värre. Vissa låtsas vara den alv som människorna vill se, andra har blivit så nedtryckta att de har glömt bort alla spår av personen de en gång hade kunnat vara.Det är farligt att leva nära människorna, och ingen vet det bättre än tjänstealverna.

Bildade alver

Exempel: slavmagiker, skrivare, läkarassistenter, underhållare, kockar

För många alver är det här så bra det kan bli. En utbildad alv har ofta lite högre värde för sin ägare, eftersom det tar tid och pengar att tränas. De är också de enda alverna som i rätt sällskap kan umgås med människor på ett sätt som ibland nästan liknar jämlikt – så länge de sköter sig. Trots att de lever mindre slitsamma liv än många andra blir de aldrig gamla. Utbildade alver mördas regelbundet, eller kasseras till gruvorna. Kunskap och ålder anses vara ”en för farlig kombination för det alviska psyket att hantera” – ett fint sätt att säga att de skulle kunna hota status quo om de blir för gamla. Även om de utbildade alverna kanske lever ett lite mer privilegierat liv så vet de att de lever på lånad tid. Men de vet också att de har högre värde, och behandlar gärna andra alver utefter det. De kan ju inte hjälpa att de är lite finare och lite bättre.

Beväpnade alver

Exempel: gladiatorer, livvakter, lönnmördare

Det här är den ovanligaste sortens alv. Efter ett antal uppror för många hundra år sedan lärde sig mänskligheten hur farligt det är att ge slavar vapen. Därför är det nu svårt att få tillstånd till det. De är lite som alvernas rockstjärnor. Andra alver ser upp till dem, men de vet också att ingen är mer trogen människorna än en alv med ett vapen.Vissa ädlingar köper nyfödda slavar och tränar upp dem till livvakter. Andra alver används som lönnmördare, och dödar sin ägares fiender under täckmanteln att de är ännu en enkel tjänare. På arenor världen runt kämpar alver också som gladiatorer.

Otillåtna alver

De äldste

De äldste är Nolmës hemliga prästerskap och det är också de som dömer i konflikter mellan alver. Även om de naturligtvis också är slavar så har de en hög status bland andra alver. Att inte lyda en äldste är något som brukar få en dödad i sömnen. Att avslöja en äldste för människorna är självmord. Vissa av de äldste är också kunniga inom gammelalviska hemligheter, men det är kunskap som de sällan delar med sig av. Många av dem är också magiker.

Svalorna

Det finns naturligtvis en alvisk motståndsrörelse. Den har hittills inneburit mer problem för alverna än för ägarna. Svalorna har vid det här laget fått så många alver dödade att ingen tror på dem. De är nästan utrotade, och undviks som pesten till och med av upproriska alver. Det är vanligt att de utpressar andra alver till att göra som de vill. De har ofta en svala tatuerad någonstans på kroppen.

Det gyllene gardet

Det gyllene gardet är ett arv från en bortglömd tidsålder. I sagorna utför de stora hjältedåd, men ingen tror att de finns på riktigt. Men faktum är att mänskligheten inte har lyckats utrota dem än.

Resten av texten vet bara karaktärer som tillhör gardet om – bonusläsning på egen risk.

Det gyllene gardets egentliga namn är Laurëa. De är ett hemligt garde av slavar som i tysthet har bevarat gamla alviska stridskonster. Det kan vara med stål, med båge, med magi. Gardisterna finns överallt bland de slavfödda, och när de inte tränar lever de sina liv som vanliga slavar. Verkligheten är inte lika äventyrlig som sagorna. Gardet har väntat i århundraden på klartecken för att påbörja en alvisk revolution. Än så länge har tecknen aldrig kommit. Hur många generationer av skickliga kämpar som har levt sina liv utan att någonsin använda sina förmågor vet ingen. Laurëa drillas sedan barnsben, och det allra viktigaste gardet lär ut är att en Laurëa inte får inte slösa bort sitt liv innan tecknet har kommit.Ofta känner en gardist inte till fler gardister än sin mentor och sina egna eventuella elever. En del ritar ett streck, likadant som det över ögat, längs pekfingret på sin svärdshand. Det symboliserar att den handen en dag ska slå tillbaka.